Natural Bleaching Basic
29€
Behandlungsdauer beträgt ca. 10 Min.
Natural Bleaching Prestige
ab 54€
Behandlungsdauer beträgt ca. 20 Min.
Natural Bleaching DeLuxe
ab 79€
Behandlungsdauer beträgt ca. 30 Min.

Natural Bleaching Basic
29€
Behandlungsdauer beträgt ca. 10 Min.
Natural Bleaching Prestige
ab 54€
Behandlungsdauer beträgt ca. 20 Min.
Natural Bleaching DeLuxe
ab 79€
Behandlungsdauer beträgt ca. 30 Min.